>>>11 มิถุนายน 2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค

11 มิถุนายน 2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค จำนวน 5 ท่าน นำโดยคุณแม่กรองทอง วงค์สารภี อายุ 83 ปี

เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ชุมชนสันโค้งหลวงและชุมชนสันสลี

เป็นผู้ป่วยชายอายุ 62 และ 80 ปี ทั้ง 2 ท่าน อยู่ตัวคนเดียว ไม่มีคนดูแล ทำงานรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ