>>>13 สิงหาคม 2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค

13 สิงหาคม 2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค จำนวน 4 ท่าน นำโดยคุณแม่กรองทอง วงค์สารภี อายุ 83 ปี
เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ชุมชนฮ่องลี่ และพื้นที่ตำบลแม่ยาว เป็นผู้ป่วยชายอายุ 34 และ 55 ปี ทั้ง 2 ท่าน อยู่กับแม่พิการทางหูแต่กำเนิด ทั้ง 2 คน
ปกติทำงานรับจ้างทั่วไป ช่วงที่ป่วยทำงานไม่ได้ มีเพื่อนบ้านเอาอาหารมาให้บ้าง