>>>8 ตุลาคม 2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค

8 ตุลาคม 2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค จำนวน 7 ท่าน นำโดยคุณแม่กรองทอง วงค์สารภี อายุ 83 ปี
เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ป่วยชายอายุ 76 ปี อยู่คนเดียว หาเก็บของเก่าขาย
และผู้ป่วยหญิง 40 ปี รับจ้างทั่วไป ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นวัณโรคดื้อยา ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายฯ
ลูกชายต้องหยุดงานไปส่ง บ้านอยู่ในซอยลึก เล็กๆ รถยนต์เข้าไม่ได้ ต้องเดินเท้า เป็นกิโล