ติดต่อเรา

แผนที่

มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ 1050/1 ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ 0-5371-3135, 0-5375-2162, โทรสาร 0-5375-2448