การเสวนาการและแถลงข่าวเรื่อง “END TB” ที่แรกที่เชียงราย

การเสวนาการและแถลงข่าวเรื่อง “END TB” ที่แรกที่เชียงราย

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 – 12:00 น.

ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

จัดโดย มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)