>>> การประชุมวิชาการเนื่องในวันวัณโรคสากล 2559

การประชุมวิชาการเนื่องในวันวัณโรคสากล 2559

(World TB Day 2015)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 08:30– 16:00 น.

ณ โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย

จัดโดย  มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ โดยความร่วมมือของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ไฟล์การนำเสนอ

1. Tuberculosis Situation in Chiang Rai, Thailand

2. สถานการณ์วัณโรคของโลกและยุทธศาสตร์ End TB

3. วัณโรคในเด็ก

4. End TB ด้วยสองมือและหัวใจของสตรี

5. ลักษณะของผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นวัณโรคในจังหวัดเชียงราย

6. CARE-Call An innovation to enhance patient adherence to tuberculosis (TB) treatment

7. สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์