ร่วมบริจาค

ร่วมกับเรา

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจร่วมงานกับมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ท่านสามารถร่วมงานกับเราเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคยากจนได้ดังนี้

ร่วมบริจาค

  1) ร่วมบริจาคเงินให้กับ “ศูนย์ปั๋นน้ำใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวที่ยากจน

วัณโรคเป็นโรคที่รักษาฟรีสำหรับคนไทย แต่สำหรับคนไข้ที่เป็นชนกลุ่มน้อย หรือแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย จะมีปัญหาในการเข้าถึงการตรวจรักษาวัณโรค เนื่องจากไม่มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพของไทย  ถึงแม้ว่าผู้ป่วยวัณโรคคนไทยจะได้รับการรักษาฟรีแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อเจ็บป่วยทำให้ขาดรายได้ ไม่มีค่าเดินทางมารับการรักษา  การป่วยด้วยวัณโรคยังส่งผลกระทบถึงคนในครอบครัว เช่น เด็กอาจต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยดูแลพ่อแม่ที่ป่วย หรือเด็กต้องกำพร้าทั้งพ่อและแม่ที่ป่วยเป็นวัณโรคทั้งคู่  มูลนิธิฯ จึงพยายามให้การสนับสนุนคนไข้ที่มีฐานะยากจนได้รับการรักษาอย่างครบถ้วน  และสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่มีเด็กเล็กในครอบบครัวซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดวัณโรคและป่วยเป็นวัณโรคได้มาก นำบุตรหลานของมาตรวจหาและป้องกันวัณโรค มูลนิธิฯ อยากให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกคน รวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทยได้รับการรักษาหายขาดจากวัณโรค และช่วยประคับประคองครอบครัวที่มีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น