การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด ปี 2560

ปี 2560 ชื่อวิดิโอ  “การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด”

ผู้ผลิตวิดิโอ  มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์  โดยการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.59-016)

เนื้อหาวิดิโอ

“การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด”

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยวัณโรค  (index cases) ได้แก่ วัณโรคปอดเสมหะบวก, ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรค, ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่เป็นวัณโรค (กรณีนี้ผู้ปกครอง เป็นผู้ดูวิดิโอพร้อมเด็ก),ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

วัตถุประสงค์   หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายดูวิดิโอจบ ควรจะ

 1. มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการติดต่อของวัณโรค
 2. สามารถระบุกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค
 3. ให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อวัณโรค
 4. เห็นความสำคัญของการนำคนในบ้าน และคนที่อยู่ใกล้ชิด (เช่นที่ทำงาน, โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ) ไปรับการตรวจคัดกรองวัณโรค

บทวิดิโอ  การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด

ท่านรู้จักวัณโรคหรือไม่?

 • วัณโรค เป็นโรคติดต่อทางลมหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
 • เชื้อนี้อาศัยอยู่ในปอดของผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้รักษา ผู้ป่วยจะแพร่เชื้อวัณโรคออกไปอากาศ โดยการไอ, การจาม,การหัวเราะ หรือร้องเพลง
 • เมื่อคนที่อยู่ใกล้ชิดสูดเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไป อาจเกิดการติดเชื้อวัณโรค และป่วยเป็นวัณโรคได้
 • วัณโรคเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ แต่คนไข้ต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอจนครบกำหนด

ท่านติดวัณโรคมาจากใคร?

 • ท่านอาจจะบอกได้ทันทีว่าท่านติดวัณโรคมาจากใคร
 • หรือท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าตนเองหรือลูกหลานไปติดวัณโรคมาจากไหน.
 • หากเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ ป่วยเป็นวัณโรค แสดงว่าต้องมีผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้ใกล้ชิดกับเด็ก ป่วยเป็นวัณโรค แต่ไม่ได้รักษา จึงแพร่เชื้อให้เด็ก
 • ท่านอาจรับเชื้อวัณโรคโดยไม่รู้ตัว เพราะคนไข้วัณโรคที่ไม่ได้รักษา มีอยู่ทั่วไป ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน ที่โรงเรียน, ในรถประจำทาง, ในตลาดร้านค้า และในชุมชน
 • หากคนไข้ทุกคนได้รับการตรวจวัณโรคและรักษาเร็ว ท่านก็คงไม่ติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคในวันนี้.

ใครเสี่ยงต่อการติดวัณโรคจากท่าน?

 • คนที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อวัณโรคจากท่านคือ คนที่อยู่บ้านหรือห้องเดียวกันกับท่าน.
 • หรือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านในที่ต่างๆ ติดต่อกันวันละหลายชั่วโมง
 • ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรค จะสูงมากหากคนที่อยู่ใกล้ชิดท่าน
 • เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ
 • เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์,
 • เป็นโรคเบาหวาน, มะเร็ง, โรคไต
 • เป็นคนที่ดื่มเหล้า, สูบบุหรี่หรือใช้ยาเสพติด

ท่านจะป้องกันไม่ให้คนที่ใกล้ชิดท่านป่วยเป็นวัณโรคได้อย่างไร?

 • ช่วยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เกี่ยวกับคนที่อยู่ใกล้ชิดและเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคจากท่าน เพื่อที่โรงพยาบาลจะได้หาทางป้องกัน และตรวจหาวัณโรคแต่เนิ่นๆ ให้แก่คนที่เสี่ยง
 • ขอให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลจะไม่เปิดเผยชื่อของท่านให้กับคนอื่น
 • ท่านต้องกินยารักษาวัณโรคอย่างเคร่งครัด เพราะยาจะช่วยรักษาท่านให้หาย และทำให้ท่านหยุดแพร่เชื้อ หรือแพร่เชื้อให้คนอื่นน้อยลง

วิดิโอ “การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาล้านนา)” Click here

วิดิโอ “การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาอาข่า)” Click here

วิดิโอ “การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาลาหู่)” Click here

วิดิโอ “การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาพม่า)” Click here

ขอบคุณที่รักษาวัณโรคให้ตัวเอง และช่วยป้องกันวัณโรคให้คนอื่น