>> เมื่อ “ความลับ” แพ้ “ความรัก”

 

เรื่องราวของสุธี นายช่างหนุ่มที่ป่วยเป็นวัณโรค และต้องการปิดเป็นความลับกับที่ทำงาน แต่ภรรยาและบุตรชายทำให้สุธีเอาชนะปัญหาการรังเกียจวัณโรค จากเพื่อนร่วมงาน ที่สำคัญคือ ความรักของสุธี ที่ให้แก่เพื่อนในบริษัท ทำให้ผู้ร่วมงานคนหนึ่งยอมเปิดเผยความลับที่เก็บมานานเกี่ยวกับวัณโรค คนๆนั้นคือใคร โปรดติดตามชม

จัดทำโดย: มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ โดยความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

สนับสนุนโดย: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ข้อตกลงเลขที่ สวรส. 62-068 (ผู้สนับสนุนทุนไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)                                                                                                   

บทภาพยนตร์โดย: Image Direction Media และ มูลนิธิวัยวัณโรคและโรคเอดส์                                          

Production : Image Direction Media Co.,Ltd. https://www.imdmedia.com/ โทร. 02-183 0223 email:info@image.co.th                                                                                                  

Director : สมพร อินอ่อนข้อมูลลิขสิทธิ์ดนตรี

สงวนลิขสิทธิ์: การนำข้อความใด รูปภาพใด และตัดต่อบางส่วน ของวิดิโอ หรือนำไปผลิตใหม่ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ Email: thrf@tbhiv.org หรือ โทรสาร 0-5375-2448. http://www.tbhivfoundation.org/