เครือข่ายระดับนานาชาติ

 • สถาบันวิจัยวัณโรค สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศญี่ปุ่น (RIT/JATA)
 • โครงการระหว่างประเทศ สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • โรงพยาบาลฟูกูจูจิ สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • มูลนิธิป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศญี่ปุ่น
 • ศูนย์วิจัยทางด้านการแพทย์นานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น
 • มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
 • พันธมิตรนานาชาติเพื่อการต่อต้านวัณโรค (Stop TB Partnership)
 • องค์การอนามัยโลก
 • องค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติ
 • มูลนิธิมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น