กล่องยาอิเล็คทรอนิกส์  (CARE-Box)

กล่องยาอิเล็คทรอนิกส์  (CARE-Box): นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรับประทานยารักษาของผู้ป่วยวัณโรค   คำขอลิขสิทธิ์ เลขที่ 308156

กล่องยาอิเล็คทรอนิกส์ คืออะไร?

ระบบ CARE – box หรือระบบกล่องยาอิเล็คทรอนิกส์ ประกอบด้วย กล่องยาอิเล็คทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีต้นทุนต่ำและสามารถตั้งระบบปลุกเตือนได้ทุกวัน การส่งสัญญาณโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับการเปิดกล่องกินยา หากไม่มีสัญญาณเรียกเข้า จะมีระบบเตือน ทำให้ทีมงานสุขภาพสามารถติดต่อกับผู้ป่วยเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

CARE Call Meeting

CARE Box Process

The project have approved from IRB, Chiangrai Regional Hospital.

CARE Box Model, pilot case

First Lot of CARE Box

Enroll care, June 6, 2014