English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

วิดิทัศน์.

ปี 2560 ชื่อวิดิโอ  "การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด”

ผู้ผลิตวิดิโอ  มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์  โดยการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.59-016)

เนื้อหาวิดิโอ

"การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด"

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยวัณโรค  (index cases) ได้แก่ วัณโรคปอดเสมหะบวก, ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรค, ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่เป็นวัณโรค (กรณีนี้ผู้ปกครอง เป็นผู้ดูวิดิโอพร้อมเด็ก),ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

วัตถุประสงค์   หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายดูวิดิโอจบ ควรจะ

 1. มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการติดต่อของวัณโรค
 2. สามารถระบุกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค
 3. ให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อวัณโรค
 4. เห็นความสำคัญของการนำคนในบ้าน และคนที่อยู่ใกล้ชิด (เช่นที่ทำงาน, โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ) ไปรับการตรวจคัดกรองวัณโรค

บทวิดิโอ  การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด

ท่านรู้จักวัณโรคหรือไม่?

 • วัณโรค เป็นโรคติดต่อทางลมหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
 • เชื้อนี้อาศัยอยู่ในปอดของผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้รักษา ผู้ป่วยจะแพร่เชื้อวัณโรคออกไปอากาศ โดยการไอ, การจาม,การหัวเราะ หรือร้องเพลง
 • เมื่อคนที่อยู่ใกล้ชิดสูดเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไป อาจเกิดการติดเชื้อวัณโรค และป่วยเป็นวัณโรคได้
 • วัณโรคเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ แต่คนไข้ต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอจนครบกำหนด

ท่านติดวัณโรคมาจากใคร?

 • ท่านอาจจะบอกได้ทันทีว่าท่านติดวัณโรคมาจากใคร 
 • หรือท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าตนเองหรือลูกหลานไปติดวัณโรคมาจากไหน.
 • หากเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ ป่วยเป็นวัณโรค แสดงว่าต้องมีผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้ใกล้ชิดกับเด็ก ป่วยเป็นวัณโรค แต่ไม่ได้รักษา จึงแพร่เชื้อให้เด็ก
 • ท่านอาจรับเชื้อวัณโรคโดยไม่รู้ตัว เพราะคนไข้วัณโรคที่ไม่ได้รักษา มีอยู่ทั่วไป ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน ที่โรงเรียน, ในรถประจำทาง, ในตลาดร้านค้า และในชุมชน
 • หากคนไข้ทุกคนได้รับการตรวจวัณโรคและรักษาเร็ว ท่านก็คงไม่ติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคในวันนี้. 

ใครเสี่ยงต่อการติดวัณโรคจากท่าน?

 • คนที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อวัณโรคจากท่านคือ คนที่อยู่บ้านหรือห้องเดียวกันกับท่าน.
 • หรือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านในที่ต่างๆ ติดต่อกันวันละหลายชั่วโมง
 • ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรค จะสูงมากหากคนที่อยู่ใกล้ชิดท่าน                
 • เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ
 • เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์,
 • เป็นโรคเบาหวาน, มะเร็ง, โรคไต 
 • เป็นคนที่ดื่มเหล้า, สูบบุหรี่หรือใช้ยาเสพติด

ท่านจะป้องกันไม่ให้คนที่ใกล้ชิดท่านป่วยเป็นวัณโรคได้อย่างไร?

 • ช่วยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เกี่ยวกับคนที่อยู่ใกล้ชิดและเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคจากท่าน เพื่อที่โรงพยาบาลจะได้หาทางป้องกัน และตรวจหาวัณโรคแต่เนิ่นๆ ให้แก่คนที่เสี่ยง
 • ขอให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลจะไม่เปิดเผยชื่อของท่านให้กับคนอื่น
 • ท่านต้องกินยารักษาวัณโรคอย่างเคร่งครัด เพราะยาจะช่วยรักษาท่านให้หาย และทำให้ท่านหยุดแพร่เชื้อ หรือแพร่เชื้อให้คนอื่นน้อยลง

วิดิโอ "การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาล้านนา)" Click here

วิดิโอ "การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาอาข่า)" Click here

วิดิโอ "การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาลาหู่)" Click here

 

ขอบคุณที่รักษาวัณโรคให้ตัวเอง และช่วยป้องกันวัณโรคให้คนอื่น

 


 

ปี 2560 ชื่อวิดิโอ "ทำอย่างไร ปลอดภัย จากวัณโรค"

ผู้ผลิตวิดิโอ  มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์  โดยการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.59-016)

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค (contact cases)

วัตถุประสงค์  หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายดูวิดิโอจบ ควรจะ

 1. มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการติดต่อของวัณโรค
 2. สามารถระบุกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค
 3. ยอมรับการตรวจคัดกรอง วัณโรค และตรวจหาเอชไอวี

บทวิดิโอ

ทำอย่างไร จึงจะปลอดภัย จากวัณโรค?

 • โรงพยาบาลได้ข้อมูลจากคนไข้วัณโรคว่า  ท่านอยู่ใกล้ชิดกับคนไข้ ท่านจึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค
 • ท่านอาจรู้แล้วว่าคนไข้วัณโรคที่ใกล้ชิดท่านเป็นใคร แต่หากท่านยังไม่รู้ โรงพยาบาลจำเป็นต้องรักษาความลับของคนไข้ จึงไม่สามารถเปิดเผยชื่อของคนไข้แก่ท่านได้
 • โรงพยาบาลมีหน้าที่ป้องกันวัณโรค จึงเชิญให้ท่านมารับการตรวจคัดกรองวัณโรค เพื่อสุขภาพของท่านและสุขภาพของส่วนรวม 

วัณโรคคืออะไร?

 • วัณโรค เป็นโรคติดต่อทางลมหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
 • เชื้อนี้อาศัยอยู่ในปอดของผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้รักษา ผู้ป่วยจะแพร่เชื้อวัณโรคออกไปในอากาศ โดยการไอ, การจาม, การหัวเราะ หรือร้องเพลง
 • เมื่อคนที่อยู่ใกล้ชิดสูดเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไป อาจเกิดการติดเชื้อวัณโรค และป่วยเป็นวัณโรคได้
 • วัณโรคเป็นโรคที่รักษาให้หายได้

ใครเสี่ยงต่อวัณโรค?

   คนที่เสี่ยงต่อวัณโรค ได้แก่

 • คนที่อยู่บ้านหรือห้องเดียวกันกับคนไข้วัณโรค
 • คนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนไข้ ในที่ต่างๆ วันละหลายชั่วโมง ติดต่อกันหลายเดือน
 • ความเสี่ยงที่จะป่วยหลังจากติดเชื้อ จะสูงมากหากคนที่อยู่ใกล้คนไข้วัณโรค    
 • เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ
 • เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์
 • เป็นโรคเบาหวาน, มะเร็ง, โรคไต 
 • เป็นคนที่ดื่มเหล้า, สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด

จะลดความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค ได้อย่างไร?

 • รับการตรวจคัดกรองวัณโรค โดยการเอกซเรย์ปอด
 • เด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ หากตรวจแล้ว ไม่เป็นวัณโรค จะได้รับยากินเพื่อป้องกันวัณโรค
 • เด็กและเยาวชน อายุน้อยกว่า 18 ปี ผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการตรวจการติดเชื้อวัณโรค ด้วยการฉีดน้ำยาที่ใต้ผิวหนัง หากติดเชื้อวัณโรค แต่ยังไม่ป่วย จะได้กินยาป้องกันวัณโรค
 • ผู้ใกล้ชิดคนไข้วัณโรค ควรรับการตรวจเอชไอวี เพราะหากติดเชื้อเอชไอวี จะได้กินยาป้องกันวัณโรค และได้รับยาต้านไวรัสซึ่งจะช่วยลดการป่วยด้วยโรคติดเชื้อหลายชนิด

วิดิโอ "ทำอย่างไร ปลอดภัย จากวัณโรค (ภาษาล้านนา)" Click here

วิดิโอ "ทำอย่างไร ปลอดภัย จากวัณโรค (ภาษาอาข่า)" Click here

วิดิโอ "ทำอย่างไร ปลอดภัย จากวัณโรค (ภาษาลาหู่)" Click here

 

วัณโรค ป้องกันได้ รักษาหาย

 


 

ปี 2557  วิดิโอ: “ลดเค็ม...ลดเกลือ...เพื่อลดโรค”        

วิดิโอภาษาเหนือ ความยาวประมาณ 15 นาที ผู้แสดงเป็นหมอและพยาบาล จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และคนไข้ความดันโลหิตสูงที่ประสบความสำเร็จกินเค็มลดลง จนบางรายสามารถลดยา ทุกรายรู้สึกสุขภาพดีขึ้น และมีเงินออมมากขึ้น

วิดีโอนี้ทำเพื่อใคร? เพื่ออะไร?

·         เพื่อคนไข้ความดันโลหิตสูง เมื่อดูวิดิโอแล้วจะได้มีความรู้ และมีกำลังใจในการกินเค็มให้น้อยลง  เพื่อที่จะลดความดันโลหิต และป้องกันโรคแทรกซ้อนอื่น

·         เพื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สามารถใช้วิดิโอนี้ประกอบการให้ความรู้ และจูงใจคนไข้ความดันโลหิตสูงและญาติ                                                                                                                      

เนื้อหาในวิดิโอ

ตอนที่ 1  เดินเรื่องด้วยตัวการ์ตูนชื่อ เจ้าหนูทำไม ซึ่งเป็นเด็กขี้สงสัย ชอบตั้งคำถามให้หมอและพยาบาลตอบ  ซึ่งคำตอบครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกลือและโซเดียม, ปริมาณโซเดียมที่กินได้อย่างปลอดภัย, อาหารที่ควรกินและที่ควรหลีกเลี่ยง, โรคที่กิดจากการกินเค็มมากเกินไป, รวมทั้งประเด็น ลดเค็มช่วยแก้จน

ตอนที่ 2 เรียนรู้จากคนไข้ผู้ลดเค็ม...ลดเกลือสำเร็จ คัดเลือกคนไข้ความดันโลหิตสูง ที่มีประวัติการกินเค็มจัด จำนวนห้าคน มาเล่าประสบการณ์การกินเค็มลดลงว่าทำอย่างไร พบอุปสรรคอะไร และเกิดอะไรขึ้นหลังจากกินเค็มลดลง พร้อมทั้งการให้กำลังใจจากคนไข้ตัวอย่างถึงคนไข้คนอื่นๆ

จัดทำโดย: มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ และ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

 


 

ปี 2553   วิดีทัศน์: ความรู้...ความหวัง....กำลังใจเพื่อความปลอดภัยจากวัณโรค  

            วีดีทัศน์นี้ผลิตเพื่อผู้ป่วยวัณโรค รวมทั้งผู้ป่วยวัณโรคที่ต้องทนทุกข์เนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาวัณโรค   ลดความรู้สึกถูกรังเกียจ และเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง ที่จะต่อสู้กับวัณโรค และโรคเอดส์

            นักแสดงในวีดีทัศน์นี้เป็นเคยเป็นผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย, แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร,  อาสาสมัคร และผู้นำสามศาสนาในจังหวัดเชียงราย

วีดีทัศน์ มีความยาว 28นาที เนื้อหาประกอบไปด้วย

·       ส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคเป็นการถามตอบระหว่างผู้ป่วยวัณโรคและทีมงานทางสุขภาพ

·       ส่วนที่ 2  การสร้างเสริมกำลังใจผู้ป่วย ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย ที่รักษาหายแล้ว  มีเรื่องราวของผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยวัยรุ่น  ผู้ป่วยชนเผ่า ผู้ป่วยเร่ร่อน มีผู้ป่วยหญิงและชายที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่สามารถรักษาวัณโรคจนหายขาดถึงแม้สภาพร่างกาย และสภาพจิตใจไม่อยู่ในภาวะปกติ

·        ส่วนที่ 3  สร้างความหวังและกำลังใจ   เป็นการให้พรผู้ป่วยของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ นักบวช ในศาสนาคริสต์และโต๊ะอิหม่ามในศาสนาอิสลาม  ตอนจบเป็นการให้กำลังใจจากทีมงานสุขภาพและ เพลง ”กำลังใจ” จากศิลปิน โฮป แฟมมิลี่