English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

แบบฟอร์มใบสมัครงานมูลนิธิ

 

มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์

ด่วน..!!!รับสมัครผู้จัดการข้อมูลวิจัย

หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2560

 

 

มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์

แบบใบสมัครตำแหน่งทั่วไป

สามารถส่งไฟล์เอกสารการสมัครได้ที่

มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ 1050/1 ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ 0-5371-3135, 0-5375-2162, โทรสาร 0-5375-2448

สามารถส่งไฟล์เอกสารการสมัครได้ที่

มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ 1050/1 ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ 0-5371-3135, 0-5375-2162, โทรสาร 0-5375-2448