>>18 กุมภาพันธ์ 2563 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค

กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค จำนวน 4 ท่าน นำโดยคุณแม่กรองทองวงค์สารภี อายุ 84 ปี
เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 54 ปี อยู่กับพี่ชาย เป็นผู้ป่วยติดเตียง
และผู้ป่วยชาย  57 ปี มีโรคประจำตัวหลายโรค ต้องใช้ออกซิเจนตลอด ภรรยาไปทำงาน กทม. เพื่อส่งลูกเรียนหนังสือ เทศบาลสร้างบ้านเอื้ออาทรให้