การกุศล

ผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ในการที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงไปเก็บข้อมูล หรือเจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคมักจะพบผู้ป่วยที่ยากจนมากๆ และต้องการความช่วยเหลือทางการเงินอย่างรีบด่วน  เจ้าหน้าที่ของเราและเจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคถึงแม้จะไม่มีฐานะร่ำรวยแต่ก็อดไม่ได้ที่จะจุนเจือผู้ป่วยด้วยเงินส่วนตัวอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548  คุณพรรณวดี  วศินวรรธนะ ได้บริจาคเงินทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค และมอบให้มูลนิธิฯ บริหารกองทุน โดยใช้ชื่อว่า กองทุนพรรณวดี”  ซึ่งมูลนิธิฯ ก็ได้ใช้จ่ายด้วยความรอบคอบในขณะเดียวกันก็ได้พยายามหาทุนจากแหล่งทุนอื่นมาเพิ่มเติมในปี 2550พันธมิตรนานาชาติเพื่อการต่อต้านวัณโรค (Stop TB Partnership)ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อตั้งกองทุนผู้ป่วยวัณโรคและอาสาสมัครผู้ป่วยโดยใช้ชื่อว่า  “ศูนย์ปันน้ำใจ” ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคที่มีฐานะยากจน  และในปี  พ.ศ. 2552  มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศญี่ปุ่น ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญกลุ่มสตรี จากองค์กรสตรีในจังหวัดเชียงรายร่วมกันจัดกิจกรรมในการรณรงค์หาทุนอย่างต่อเนื่อง จวบจนถึงทุกวันนี้ กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรคยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคอย่างแข็งขัน ทั้งในเรื่อง การรณรงค์ระดมทุน และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์

กิจกรรม

18 กุมภาพันธ์ 2563: กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค จำนวน 4 ท่าน นำโดยคุณแม่กรองทอง วงค์สารภี อายุ 84 ปีเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 54 ปี อยู่กับพี่ชาย เป็นผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยชาย  57 ปี มีโรคประจำตัวหลายโรค ต้องใช้ออกซิเจนตลอด ภรรยาไปทำงาน กทม. เพื่อส่งลูกเรียนหนังสือ เทศบาลสร้างบ้านเอื้ออาทรให้
8 ตุลาคม 2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค จำนวน 7 ท่าน นำโดยคุณแม่กรองทอง วงค์สารภี อายุ 83 ปี เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ป่วยชายอายุ 76 ปี อยู่คนเดียว หาเก็บของเก่าขาย และผู้ป่วยหญิง 40 ปี รับจ้างทั่วไป ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
10 กันยายน  2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค จำนวน 4 ท่าน นำโดยคุณแม่กรองทอง วงค์สารภี อายุ 83 ปีเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
11 มิถุนายน 2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค จำนวน 5 ท่าน นำโดยคุณแม่กรองทอง วงค์สารภี อายุ 83 ปี เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ชุมชนสันโค้งหลวงและชุมชนสันสลี
9 กรกฎาคม 2562 : คุณแม่ผ่องศรี รุจิพรรณ (83 ปี) และคุณแม่จรรยา ศรีคำเบ้า ผู้แทนกลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรคร่วมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง และ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ช่วงที่ป่วยทำงานไม่ได้
13 สิงหาคม 2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค จำนวน 4 ท่าน นำโดยคุณแม่กรองทอง วงค์สารภี อายุ 83 ปีเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ชุมชนฮ่องลี่ และพื้นที่ตำบลแม่ยาว เป็นผู้ป่วยชายอายุ 34 และ 55 ปี ทั้ง 2 ท่าน อยู่กับแม่พิการทางหูแต่กำเนิด ทั้ง 2 คน ปกติทำงานรับจ้างทั่วไป ช่วงที่ป่วยทำงานไม่ได้ มีเพื่อนบ้านเอาอาหารมาให้บ้าง