10 กันยายน 2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค

10 กันยายน  2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค จำนวน 4 ท่าน นำโดยคุณแม่กรองทอง วงค์สารภี อายุ 83 ปี
เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ป่วยชายอายุ 69 ปี ปกติอยู่คนเดียว ช่วงที่ป่วยลูกสาวมาดูแลบ้าง และผู้ป่วยชาย 45 ปี ขับรถสองแถวรับจ้าง ต้องดูแลน้องสาวพิการโปลิโอที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้