>>>บทบาทของพยาบาลกับภาวะสุขภาพโลกที่เกี่ยวกับโรคเอดส์และวัณโรค

26 เมษายน 2562 ประธานมูลนิธิ ได้เป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของพยาบาลกับภาวะสุขภาพโลกที่เกี่ยวกับโรคเอดส์และวัณโรค” ณ the National College of Nursing Japan ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อธิการบดี, คณบดี, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล