ความรู้…ความหวัง…กำลังใจเพื่อความปลอดภัยจากวัณโรค

ปี พ.ศ. 2547:  ความรู้…ความหวัง…กำลังใจเพื่อความปลอดภัยจากวัณโรค  

เกี่ยวกับหนังสือ   (ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค จำนวน 32 หน้า 4 สี ประกอบด้วยภาพและเรื่องราวของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี แล้วรักษาวัณโรคหาย)

ความรู้สึกถูกสังคมรังเกียจ  ความท้อแท้และสิ้นหวังเป็นปัญหาที่พบเสมอในผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ร่วมด้วยและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยไม่รักษาวัณโรคและขาดการรักษา หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษา โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและโรคเอดส์ และให้กำลังใจผู้ป่วยโดยนำเสนอ เรื่องจริง  พร้อมภาพก่อนและหลังรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีแต่รักษาวัณโรคจนหาย  (เรื่องของผู้ป่วยเด็กหญิงกำพร้า,  ผู้ป่วยหญิง 3 รายและผู้ป่วยชาย 2 ราย )

หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ โดยหน่วยงานอื่นคือ

ปี พ.ศ. 2548:สำนักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ซ้ำ จำนวนสองหมื่นเล่มและเผยแพร่ทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. 2549:  บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ได้ทำการแปลและจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวเป็นภาษาพม่า และกัมพูชาเพื่อให้ความรู้แก่แรงงานในพื้นที่ขุดเจาะน้ำมันในสองประเทศ

ปี พ.ศ. 2554:  โครงการกองทุนโลกด้านวัณโรครอบที่ 8 โดยมูลนิธิรักษ์ไทยและเครือข่ายได้แปล และจัดพิมพ์ซ้ำเป็นภาษาพม่า, ภาษาเขมร และภาษาลาว เพื่อให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว

ดาวน์โหลดหนังสือ (ไทย) คลิกที่นี่ (2.08 MB)

ดาวน์โหลดหนังสือ (เมียนมา) คลิกที่นี่ (4.43 MB)

ดาวน์โหลดหนังสือ (กัมพูชา) คลิกที่นี่ (4.86 MB)

ดาวน์โหลดหนังสือ (ลาว) คลิกที่นี่ (148 MB)