รู้ทันวัณโรค ร่วมหยุดยั้งวัณโรค

ปี 2551:  “รู้ทันวัณโรค ร่วมหยุดยั้งวัณโรค.

เกี่ยวกับหนังสือ (ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค จำนวน 16 หน้า 4 สี)

ประกอบด้วยภาพการ์ตูน และเนื้อหาในรูปแบบ ถาม-ตอบ โดยรวบรวมความรู้ ความเชื่อที่ผิดๆ ที่พบบ่อยจากงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับวัณโรคและโรคเอดส์  เป็นหนังสือเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป นอกจากความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับวัณโรคแล้ว หนังสือนี้ยังช่วยลดการตีตราทางสังคมอันเนื่องจากความรู้ที่ผิดๆ เกี่ยวกับโรค และหนังสือนี้ยังมีคำแนะนำว่าประชาชนทุกคน, ผู้ป่วยวัณโรค, บุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน, ครู, ผู้นำทางศาสนา, ผู้นำชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน จะมีบทบาทในการร่วมหยุดยั้งการระบาดของวัณโรคได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 100,000 เล่ม ในปี 2552 เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่ (3.87 MB)