>>>9 กรกฎาคม 2562 : กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรค

9 กรกฎาคม 2562 : คุณแม่ผ่องศรี รุจิพรรณ (83 ปี) และคุณแม่จรรยา ศรีคำเบ้า ผู้แทนกลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรคร่วมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง และ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ช่วงที่ป่วยทำงานไม่ได้