ความร่วมมือระดับจังหวัด

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (สถานีอนามัย)
  • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • องค์กรสตรีในจังหวัดเชียงราย 9 องค์กร
  • เรือนจำกลางเชียงราย
  • ชุมชนบ้านหนองเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และสถานีอนามัยตำบลแม่กรณ์
  • ชุมชนบ้านฮ่องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง และสถานีอนามัยตำบลดอยฮาง
  • เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงราย
  • อาสาสมัครผู้ป่วยวัณโรค
  • วิทยาลัยเชียงราย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • แอคเซสเชียงราย องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  มูลนิธิกระจกเงา  สมาคมเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาข่า  สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา มูลนิธิเพื่อลูกหญิงและชุมชน มูลนิธิลุ่มน้ำโขง