ความร่วมมือระดับนานาชาติ

 • สถาบันวิจัยวัณโรค สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศญี่ปุ่น (RIT/JATA)
 • โครงการระหว่างประเทศ สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • โรงพยาบาลฟูกูจูจิ สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • มูลนิธิป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศญี่ปุ่น
 • ศูนย์วิจัยทางด้านการแพทย์นานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น
 • มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • มหาวิทยาลัยจุนเทนโดะ ประเทศญี่ปุ่น
 • มูลนิธิมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น
 • โครงการอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)
 • พันธมิตรนานาชาติเพื่อการต่อต้านวัณโรค (Stop TB Partnership)
 • มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
 • Grand Challenges Canada (GCC)
 • มหาวิทยาลัยวอชิงตัน, USA
 • องค์การอนามัยโลก
 • โครงการกองทุนโลก เพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย