ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ร่วมกับเรา

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจร่วมงานกับมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ท่านสามารถร่วมงานกับเราเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคยากจนได้ดังนี้