เว็บแอปพลิเคชัน ไอจัง

เว็บแอปพลิเคชัน ไอจัง คืออะไร?

  • เว็บแอปพลิเคชัน ไอจัง พัฒนาจากระบบ TB -refer ที่ให้เภสัชกรจากร้านขายยาและบุคลากรคลินิกเอกชน ช่วยคัดกรองวัณโรคในผู้ที่มาซื้อยาแก้ไอหรือปรึกษาเกี่ยวกับอาการไอ เพื่อส่งต่อไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลตามเกณฑ์การคัดกรอง

  • เว็บแอปฯ ไอจัง พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้มีอาการไอประเมินอาการจากแบบคัดกรองวัณโรคทางออนไลน์ รวมทั้งหาความรู้เบื้องต้นเพื่อจัดการเกี่ยวกับอาการไอด้วยตนเอง..

ทำไมต้องใช้แอปฯ ไอจัง

  • ลูกค้าบางคน มาซื้อยาแก้ไอให้คนในบ้าน จึงไม่ทราบอาการโดยละเอียด

  • เภสัชกรบางคนไม่กล้าซักถามอาการวัณโรคช่วงที่มีลูกค้ารอหลายคนเพราะกลัวเรื่องการติดโรคหรือรังเกียจ

  • ในช่วงที่ลูกค้ามาพร้อมกันหลายคนทำให้เภสัชกรให้แอปพลิเคชันคัดกรองไม่ทัน

ประเมินอาการไอเบื้องต้นด้วยตนเองหรือคนใกล้ชิด ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน “ไอจัง” เพื่อประเมินอาการเบื้องต้นและหาความรู้กันเถอะ !
คลิก.. https://www.i-chan.com  หรือ สแกนคิวอาร์โค้ต ข้างล่างนี้