>>> การประชุมเผยแพร่ผลการวิจัย 2561 (END TB)

 

การประชุมเผยแพร่ผลการวิจัยและการอบรมเรื่อง

“ยุติวัณโรคโดยการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค”

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 08:30 – 16:00 น.

ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมวังคำ เชียงราย

จัดโดย  มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ไฟล์ประกอบการประชุม
การประชุมเผยแพร่การวิจัยและการอบรม

เรื่อง “ยุติวัณโรคโดยการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค”
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 08:30 – 16:00 น.
คลิกที่นี่!!


ไฟล์ประกอบการประชุม
วัณโรคในเด็ก
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 08:30 – 16:00 น.
พญ.วณิชยา วันไชยธนวงศ์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์


คลิกที่นี่!!


ไฟล์ประกอบการประชุม
วัณโรค และการคัดกรองวัณโรค
ในผู้สัมผัสผู้ใหญ่
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 08:30 – 16:00 น.
วรรัตน  อิ่มสงวน
คลิกที่นี่!!