หลักสูตรและประมวลรายวิชา “การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค”

หลักสูตรและประมวลรายวิชา

“การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค”

Communication for enhancing coverage of tuberculosis contact investigation (TB-CI Course)

2561 :  หลักสูตรและประมวลรายวิชา  การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค

เกี่ยวกับหลักสูตร (จำนวน 116 หน้า ขนาด A4 ประกอบด้วย ประมวลรายวิชา จำนวน 8 วิชา มีข้อมูลสถานการณ์วัณโรค ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ขั้นตอนและกระบวนการสื่อสารกับผู้ป่วย รวมทั้ง ภาคผนวกที่มี กรณ๊ศึกษา เพื่อค้นผู้สัมผัสวัณโรคในสถานการณ์จริง จำนวน 8 กรณีศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่