หลักสูตรอบรมออนไลน์ คลินิก ร้านยา รู้ทันและปลอดภัยจากวัณโรค


หลักสูตรอบรมออนไลน์ “คลินิก – ร้านยา รู้ทันและปลอดภัยจากวัณโรค”
ศึกษาด้วยตนเอง โดยเพียงดูคลิปวิดีโอ 1-4 นาที จำนวน 10 ตอน

หรืออ่านเนื้อหาที่สรุป จะทำให้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับวัณโรค
และช่วยให้สถานบริการของท่านปลอดวัณโรค …

เรียนรู้ทั้งหมด คลิก www.tb-refer.com/learn หรือรายละเอียดแต่ละรายวิชาดังนี้

– รายวิชาที่ 1 คลินิก-ร้านยา-และชาวประชา ปลอดภัยจากวัณโรค (3.10 นาที) คลิกที่นี่…

– รายวิชาที่ 2 คลินิก-ร้านยา รู้ทันและปลอดภัยจากวัณโรค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัณโรค เกิดจากอะไร? เหมือนหรือต่างจากโรคโควิด-19 อย่างไร? (3.47 นาที) คลิกที่นี่…

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัณโรคแพร่กระจายอย่างไร? (1.04 นาที) คลิกที่นี่…

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ติดเชื้อวัณโรค และป่วยเป็นวัณโรค คืออะไร ต่างกันอย่างไร? (2.31 นาที) คลิกที่นี่…

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ใครที่ติดเชื้อวัณโรคแล้ว จะเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค? (2.07 นาที) คลิกที่นี่…

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อาการของวัณโรคเป็นอย่างไร? จริงหรือที่ไม่มีอาการ ก็ป่วยเป็นวัณโรคได้? (1.35 นาที) คลิกที่นี่…

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ผู้ป่วยวัณโรคแบบไหน แพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้มาก? ผู้ป่วยแบบไหน ไม่แพร่หรือแพร่วัณโรคได้น้อยมาก?
เมื่อใดผู้ป่วยวัณโรคจะหยุดแพร่เชื้อวัณโรคให้ผู้อื่น? (1.49 นาที) คลิกที่นี่…

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 มีวัคซีนป้องกันวัณโรคหรือไม่? วัคซีน BCG ป้องกันไม่ได้หรือ? (0.58 นาที) คลิกที่นี่…

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รักษาวัณโรคอย่างไร? ทำไมต้องใช้ยาหลายตัว และต้องรักษานานเท่าใด? (1.31 นาที) คลิกที่นี่…

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วัณโรคดื้อยาหลายขนานคืออะไร? (multidrug-resistant TB – MDR TB) (1.50 นาที) คลิกที่นี่…

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ทำอย่างไรให้ร้านยา และคลินิก ปลอดภัยจากวัณโรค? (3.47 นาที) คลิกที่นี่…