เช็ดน้ำตาด้วยน้ำใจ: สตรีอาสาปราบวัณโรค

ปี พ.ศ. 2557:  หนังสือ “เช็ดน้ำตาด้วยน้ำใจ: สตรีอาสาปราบวัณโรค”(ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค จำนวน 44 หน้า)

เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่มีปัญหาซับซ้อน โดยสมาชิกขององค์กรสตรี จาก 2 ภาคส่วน คือ ส่วนแรก เป็นสตรีผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จากหลายองค์กรที่มีจิตอาสามารวมตัวกัน เช่น เหล่ากาชาด สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน สมาคมแม่ดีเด่นฯ สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง และกลุ่มจิตอาสา ส่วนที่สอง  เป็นกลุ่มสตรีชนเผ่าพื้นที่สูงอยู่ในชุมชนยากจน ที่มีผู้ป่วยวัณโรคมาก สตรีทั้งสองภาคส่วนได้มอบน้ำใจให้การสนับสนุนและสร้างพลัง ให้แก่ผู้ป่วยวัณโรคที่ยากจนในจังหวัดเชียงรายให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างน่าทึ่ง เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย

1. กำเนิดสตรีอาสาปราบวัณโรค

·         สตรีอาสาปราบวัณโรค คือใคร?

·         ทำไมต้องปราบวัณโรค?

·         สตรีอาสาช่วยปราบวัณโรคอย่างไร?

2. สตรีอาสากับการเช็ดน้ำตาให้ผู้ป่วยวัณโรค

·         สตรีอาสา…หลังสู้ฟ้า…หน้าสู้ฝน และน้ำตา

·         เมื่อสตรีอาสาทำให้ ลูกผู้ชายร้องไห้

·         เช็ดน้ำตา…ให้ผู้ป่วยคู่สร้างคู่สม

·         เยี่ยมบ้านคนไข้ ขี้เหล้า…เข้าโบสถ์ไม่ได้

·         พูดไทยไม่ได้…แต่ซึ้งใจในสตรีอาสา

3. สตรีและบุรุษอาสาปราบวัณโรคชุมชนหนองเขียว (ชุมชนชาติพันธ์ที่มีผู้ป่วยวัณโรคชุกชุมที่สุด และยากจนที่สุดแห่งหนึ่ง)

·         ข้อควรรู้ 10 ประการ เกี่ยวกับวัณโรค

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่ (1.45 MB)