ลดเค็ม…ลดเกลือ…เพื่อลดโรค

ปี 2557  วิดิโอ: “ลดเค็ม…ลดเกลือ…เพื่อลดโรค 

วิดิโอภาษาเหนือ ความยาวประมาณ 15 นาที ผู้แสดงเป็นหมอและพยาบาล จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และคนไข้ความดันโลหิตสูงที่ประสบความสำเร็จกินเค็มลดลง จนบางรายสามารถลดยา ทุกรายรู้สึกสุขภาพดีขึ้น และมีเงินออมมากขึ้น

วิดิโอนี้ทำเพื่อใคร? เพื่ออะไร?

·         เพื่อคนไข้ความดันโลหิตสูง เมื่อดูวิดิโอแล้วจะได้มีความรู้ และมีกำลังใจในการกินเค็มให้น้อยลง  เพื่อที่จะลดความดันโลหิต และป้องกันโรคแทรกซ้อนอื่น

·         เพื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สามารถใช้วิดิโอนี้ประกอบการให้ความรู้ และจูงใจคนไข้ความดันโลหิตสูงและญาติ

เนื้อหาในวิดิโอ

ตอนที่ 1  เดินเรื่องด้วยตัวการ์ตูนชื่อ เจ้าหนูทำไม ซึ่งเป็นเด็กขี้สงสัย ชอบตั้งคำถามให้หมอและพยาบาลตอบ  ซึ่งคำตอบครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกลือและโซเดียม, ปริมาณโซเดียมที่กินได้อย่างปลอดภัย, อาหารที่ควรกินและที่ควรหลีกเลี่ยง, โรคที่กิดจากการกินเค็มมากเกินไป, รวมทั้งประเด็น ลดเค็มช่วยแก้จน

ตอนที่ 2 เรียนรู้จากคนไข้ผู้ลดเค็ม…ลดเกลือสำเร็จ คัดเลือกคนไข้ความดันโลหิตสูง ที่มีประวัติการกินเค็มจัด จำนวนห้าคน มาเล่าประสบการณ์การกินเค็มลดลงว่าทำอย่างไร พบอุปสรรคอะไร และเกิดอะไรขึ้นหลังจากกินเค็มลดลง พร้อมทั้งการให้กำลังใจจากคนไข้ตัวอย่างถึงคนไข้คนอื่นๆ

จัดทำโดย: มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ และ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)