การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด ปี 2560

ปี 2560 ชื่อวิดิโอ  “การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด”

วิดิโอ “การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาล้านนา)” How to prevent persons around you from being infected with TB? (Northern Thai language) Click here

วิดิโอ “การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาอาข่า)” How to prevent persons around you from being infected with TB? (Akha language) Click here

วิดิโอ “การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาลาหู่)” How to prevent persons around you from being infected with TB? (Lahu language) Click here

วิดิโอ “การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาพม่า)” How to prevent persons around you from being infected with TB? (Burmese language) Click here

ผู้ผลิตวิดิโอ  มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์  โดยการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.59-016)

เนื้อหาวิดิโอ

“การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด”

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยวัณโรค  (index cases) ได้แก่ วัณโรคปอดเสมหะบวก, ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรค, ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่เป็นวัณโรค (กรณีนี้ผู้ปกครอง เป็นผู้ดูวิดิโอพร้อมเด็ก),ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

วัตถุประสงค์   หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายดูวิดิโอจบ ควรจะ

 1. มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการติดต่อของวัณโรค
 2. สามารถระบุกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค
 3. ให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อวัณโรค
 4. เห็นความสำคัญของการนำคนในบ้าน และคนที่อยู่ใกล้ชิด (เช่นที่ทำงาน, โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ) ไปรับการตรวจคัดกรองวัณโรค

บทวิดิโอ  การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด

ท่านรู้จักวัณโรคหรือไม่?

 • วัณโรค เป็นโรคติดต่อทางลมหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
 • เชื้อนี้อาศัยอยู่ในปอดของผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้รักษา ผู้ป่วยจะแพร่เชื้อวัณโรคออกไปอากาศ โดยการไอ, การจาม,การหัวเราะ หรือร้องเพลง
 • เมื่อคนที่อยู่ใกล้ชิดสูดเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไป อาจเกิดการติดเชื้อวัณโรค และป่วยเป็นวัณโรคได้
 • วัณโรคเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ แต่คนไข้ต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอจนครบกำหนด

ท่านติดวัณโรคมาจากใคร?

 • ท่านอาจจะบอกได้ทันทีว่าท่านติดวัณโรคมาจากใคร
 • หรือท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าตนเองหรือลูกหลานไปติดวัณโรคมาจากไหน.
 • หากเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ ป่วยเป็นวัณโรค แสดงว่าต้องมีผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้ใกล้ชิดกับเด็ก ป่วยเป็นวัณโรค แต่ไม่ได้รักษา จึงแพร่เชื้อให้เด็ก
 • ท่านอาจรับเชื้อวัณโรคโดยไม่รู้ตัว เพราะคนไข้วัณโรคที่ไม่ได้รักษา มีอยู่ทั่วไป ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน ที่โรงเรียน, ในรถประจำทาง, ในตลาดร้านค้า และในชุมชน
 • หากคนไข้ทุกคนได้รับการตรวจวัณโรคและรักษาเร็ว ท่านก็คงไม่ติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคในวันนี้.

ใครเสี่ยงต่อการติดวัณโรคจากท่าน?

 • คนที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อวัณโรคจากท่านคือ คนที่อยู่บ้านหรือห้องเดียวกันกับท่าน.
 • หรือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านในที่ต่างๆ ติดต่อกันวันละหลายชั่วโมง
 • ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรค จะสูงมากหากคนที่อยู่ใกล้ชิดท่าน
 • เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ
 • เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์,
 • เป็นโรคเบาหวาน, มะเร็ง, โรคไต
 • เป็นคนที่ดื่มเหล้า, สูบบุหรี่หรือใช้ยาเสพติด

ท่านจะป้องกันไม่ให้คนที่ใกล้ชิดท่านป่วยเป็นวัณโรคได้อย่างไร?

 • ช่วยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เกี่ยวกับคนที่อยู่ใกล้ชิดและเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคจากท่าน เพื่อที่โรงพยาบาลจะได้หาทางป้องกัน และตรวจหาวัณโรคแต่เนิ่นๆ ให้แก่คนที่เสี่ยง
 • ขอให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลจะไม่เปิดเผยชื่อของท่านให้กับคนอื่น
 • ท่านต้องกินยารักษาวัณโรคอย่างเคร่งครัด เพราะยาจะช่วยรักษาท่านให้หาย และทำให้ท่านหยุดแพร่เชื้อ หรือแพร่เชื้อให้คนอื่นน้อยลง

ขอบคุณที่รักษาวัณโรคให้ตัวเอง และช่วยป้องกันวัณโรคให้คนอื่น