>>> การเผยแพร่ผลงานสตรีอาสาปราบวัณโรค เชียงราย ณ ประเทศเอธิโอเปีย

การประชุมปฏิบัติการนานาชาติ เรื่องการส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์การอนามัยโลก เพื่อสิ้นสุดการระบาดของวัณโรค  (End TB Strategy). จัดโดยองค์การอนามัยโลก วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558  ณ กรุงแอดดิส อะบาบา ประเทศเอธิโอเปีย

ในเดือนกรกฎาคม 2558 องค์การอนามัยประกาศรับสมัครองค์กรพัฒนาเอกชนจากทั่วโลก ที่สนใจเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดับโลกครั้งแรก ว่าด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนในการสิ้นสุดการระบาดของวัณโรค  มีองค์กรพัฒนาเอกชนสมัครประมาณ 400 องค์กร ได้รับคัดเลือกให้ร่วมประชุมประมาณ 100 องค์กร และมี 15 องค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานใน นิทรรศการ มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ได้รับเกียรติคัดเลือกเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงาน นอกจากนี้ประธานของมูลนิธิฯ ยังได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมในการอภิปรายกลุ่มด้วย

มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน จากองค์กรพัฒนาเอกชน 85 องค์กร จาก 35 ประเทศ. ในภาคนิทรรศการ, มูลนิธิฯ ได้นำเสนอเรื่อง “สตรีอาสาปราบวัณโรค” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ผู้ร่วมประชุมจากบางประเทศพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินกิจกรรมสตรีอาสาในประเทศของตนเอง

click to WHO-Statement of Action
click to read WHO-Report of the meeting