>>> การประชุมวิชาวิชาการเพื่อการยุติวัณโรค (END TB) 2560

การประชุมวิชาวิชาการเพื่อการยุติวัณโรค (END TB)
เรื่อง การป้องกันวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง ในโรงพยาบาล


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:30-15:35 น.
ณ ห้องประชุมเม็งราย โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย


จัดโดย


มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์
โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงราย
และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

                                                     
สนับสนุนโดย  สถาบันวิจัยวัณโรค, สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศญี่ปุ่น (RIT-JATA)

ไฟล์เอกสารการนำเสนอ

1. การประชุมวิชาการเพื่อการยุติวัณโรค (END TB)

2. สถานการณ์วัณโรคในระดับโลก

3. Tuberculosis Situation in Chiang Rai, Thailand

4. Tuberculosis Basic and risk groups

5. การป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และการป้องกันเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรค 

6. การใช้ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีสารสมเทศ (GIS)เพื่อควบคุมวัณโรคในแรงงานข้ามชาติ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

7. การป้องกันการแพร่กระจายวัณโรคในโรงพยาบาล